Logostor

kløver_diamant

HVEM

Høgskolen i Bergen (HiB), Bergen Teknologioverføring (BTO), Norges Handelshøyskole (NHH), Hordaland Fylkeskommune, Bergen Kommune og SIVA er eiere av inkubatoren. Senter for Nyskaping ved HiB er inkubatorens driftsorganisasjon.

kløver_diamant

HVA

Målet til Nyskapingsparken Inkubator er å gi bedriftene en raskere og sikrere vei fra etablering til vekst. Målgruppen er nystartede kunnskapsintensive forretningsideer med stort vekstpotensial og innovasjonsgrad.

kløver_diamant

HVOR

Nyskapingsparken er lokalisert i vitensenteret VilVite på Marineholmen, sammen med en rekke andre aktører innenfor innovasjon og entreprenørskap. Inkubatoren har 23 kontorer, to møterom og sosiale arealer.

 
BK
Siva
HFK
NHH
BTO
HIB

NYHETER

NYE LOKALER – NYE MULIGHETER

Oppstart Solheimsviken og T41

1 februar ekspanderer vi og flytter inni en akselerator hos DNB i Solheimsviken. Her skal 2-3 vekstbedrifter få plass i lekre lokaler i kaikanten. Fokus vil være videre vekst og internasjonalisering.

I løpet av mars ekspanderer vi ytterligere og flytter inn i 300 m2 på Marineholmen. Da får vi til sammen 1000 m2 til inkubator og coworking. Her vil det bli et åpent landskap med plass til både pre-inkubatorbedrifter og andre gründere med vekstambisjoner. Fokus vil være idefangst og rådgivning i etableringsfasen.

Sammen med gode samarbeidspartnere Connect Vest og Bergen kommune kan vi nå tilby en gratis inkubatorplass i London på The Trampery.
Søk her: http://limesurvey.connectnorge.org/index.php/447275/lang-nb

FIRKLØVER?

Vi ser etter fremtidens verdiskapere i samfunnet i form av nyskaping og nye arbeidsplasser.

Lyst til å bli en del av et innovativt, pulserende og sosialt arbeidsmiljø?

OPPTAK

Neste søknadsfrist for opptak er i februar 2016

 • Vi tilbyr:

  Til oppstartsbedrifter eller prosjekter

  • Kontorfasiliteter i moderne lokaler på Marineholmen
   (2 etg, VilVite)
  • Tilgang på printer, kopi, skanner, internett, møterom, kjøkken
  • Kontormiljø bestående av andre gründere
  • Rådgivning fra våre forretningsutviklere
  • Faglige og sosiale arrangement
  • Nettverk til andre hjelpere, virkemidler, ressurspersoner, finansieringskilder
  • Subsidierte priser på husleie og rådgivning
  • Treårig kontrakt (maks)
 • Vi ser etter:

  Oppstartsbedrifter eller prosjekter som

  • har stort vekstpotensial
  • er innovative

  I tillegg må bedriften/prosjektet

  • ha en virksomhet som er egnet i et kontorfelleskap
  • ha et behov for å være tilknyttet en inkubator
  • være villig til å dele av sin kunnskap til andre bedrifter i inkubatoren
  • ha ambisjoner på vegne av bedriften

Opptaksprosess

 • Utfylling av kontaktskjema med en enkel beskrivelse av forretningsideen
 • Avklaringsmøte
 • Tilbud om midlertidig kontor/ arbeidsplass frem til endelig opptak
 • Oppfølging av en forretningsutvikler og hjelp til å lage en presentasjon
 • Presentasjon for ekstern opptakskomité som avgjør endelig opptak

Send inn kontaktskjema og dere vil bli innkalt til et avklaringsmøte med inkubatoren. Aktuelle forretningsideer får tilbud om rådgivningstimer og kontorplass for å utarbeide en presentasjon til opptakskomiteen. Endelig opptak skjer i en ekstern Opptakskomite på bakgrunn av forretningsmodell og intervju. Dersom du lurer på noe eller ønsker hjelp fra inkubatoren i forkant av opptakt kan du ringe eller sende mail til inkubatorleder Hilde Indresøvde.

E-post: hilde@nyskapingsparken.no

All informasjon blir behandlet konfidensielt.søk

GRÜNDERE

Våre enestående gründere

En inkubator er kunnskap, nettverk og kontorplass
med infrastruktur som stilles til disposisjon for oppstartsbedrifter.

TEAM NYSKAPINGSPARKEN

Ansatt_Hilde

Hilde Indresøvde
Inkubatorleder

hilde@nyskapingsparken.no
Mob: 93 42 49 51

bjorn

Bjørn Alsterberg
Forretningsutvikler

bjorn@alsterberg.com
Mob: 91 33 48 65

Camilla Waage, Informasjonsansvarlig Nyskapingsparken

Camilla Waage
Informasjonsansvarlig

camilla@nyskapingsparken.no
Mob: 93 26 23 51

Torstein Skage, Forretningsutvikler Nyskapingsparken

Torstein Skage
Forretningsuvikler

torstein.skage@nordcap.no
Mob: 48 09 56 90

Ressurspersoner tilknyttet Nyskapingsparken

berit

Berit Bjørnhaug

berit.bjornhaug@bergento.no
http://bergento.no/
Mob: 45 47 69 78

helge

Helge Hannisdal

helgeh@gmail.com
http:/h5innovations.com
Mob: 90 01 04 85

hovig_oystein

Øystein Stavø Høvig

oystein.stavo.hovig@hib.no
Mob: 90 92 49 36