Logostor

kløver_diamant

HVEM

Høgskolen i Bergen (HiB), Bergen Teknologioverføring (BTO), Norges Handelshøyskole (NHH), Hordaland Fylkeskommune, Bergen Kommune og SIVA er eiere av inkubatoren. Senter for Nyskaping ved HiB er inkubatorens driftsorganisasjon.

kløver_diamant

HVA

Målet til Nyskapingsparken Inkubator er å gi bedriftene en raskere og sikrere vei fra etablering til vekst. Målgruppen er nystartede kunnskapsintensive forretningsideer med stort vekstpotensial og innovasjonsgrad.

kløver_diamant

HVOR

Nyskapingsparken er lokalisert i vitensenteret VilVite på Marineholmen, sammen med en rekke andre aktører innenfor innovasjon og entreprenørskap. Inkubatoren har 23 kontorer, to møterom og sosiale arealer.

 
BK
Siva
HFK
NHH
BTO
HIB

NYHETER

CO6A1925

Inunet i New York

Inunet var tidlig i september på tur til New York, en tur…

PROSJEKT

INUNET

Nyskapingsparken har i samarbeid med Innovasjon Norge og Hordaland Fylkeskommune tatt initiativ til opprettelsen av Inunet. Dette er et nettverk av innovasjonsmiljøer i Hordaland som har direkte kontakt med og huser oppstartsbedrifter. Formålet med nettverket er å gjøre innovasjonsmiljøer i Hordaland i bedre stand til å bistå nye bedrifter fra oppstart til vekst, og dermed bidra til verdiskapningen i regionen.

Følgende innovasjonsmiljøer er medlemmer i Inunet:

 • Næringshagen i Odda
 • Voss Næringshage
 • Nordhordland Næringshage
 • Atheno (Stord)
 • Nyskapingsparken (Bergen)
 • Industriutvikling Vest

I tillegg er følgende miljøer representert i nettverket:

 • Innovasjon Norge
 • Hordaland Fylkeskommune
 • CONNECT Vest-Norge
 • Senter for Nyskaping

FIRKLØVER?

Vi ser etter fremtidens verdiskapere i samfunnet i form av nyskaping og nye arbeidsplasser.

Lyst til å bli en del av et innovativt, pulserende og sosialt arbeidsmiljø?

AKTIVITET

Nye bedrifter i inkubatoren

22/09

Etter årets andre opptak ønsker vi fire nye bedrifter velkommen i inkubatoren.

Linkprocure utvikler en brukervennlig nettbasert innkjøpsportal som skal bidra til lavere priser og mer effektive ikke-strategiske innkjøp. iTrain CRM er en webløsning for kundehåndtering og automatisert drift. Altina lager en treningsløsning for web og mobil for profesjonelle utøvere for planlegging, gjennomføring og analyse av trening. Virticom vil produsere en app for visuelle og historiske tidsreiser utfra en 3D rekonstruksjon av middelalder-Bergen.

OPPTAK

Neste søknadsfrist for opptak er 10.februar 2015

 • Vi tilbyr:

  Til oppstartsbedrifter eller prosjekter

  • Kontorfasiliteter i moderne lokaler på Marineholmen
   (2 etg, VilVite)
  • Tilgang på printer, kopi, skanner, internett, møterom, kjøkken
  • Kontormiljø bestående av andre gründere
  • Rådgivning fra våre forretningsutviklere
  • Faglige og sosiale arrangement
  • Nettverk til andre hjelpere, virkemidler, ressurspersoner, finansieringskilder
  • Subsidierte priser på husleie og rådgivning
  • Treårig kontrakt (maks)
 • Vi ser etter:

  Oppstartsbedrifter eller prosjekter som

  • har stort vekstpotensial
  • er innovative
  • har forskningsbasert eller kunnskapsintensiv forretningsidé

  I tillegg må bedriften/prosjektet

  • ha en virksomhet som er egnet i et kontorfelleskap
  • ha et behov for å være tilknyttet en inkubator
  • være villig til å dele av sin kunnskap til andre bedrifter i inkubatoren
  • ha ambisjoner på vegne av bedriften

Opptaksprosess

 • Utfylling av kontaktskjema med en enkel beskrivelse av forretningsideen
 • Avklaringsmøte
 • Tilbud om midlertidig kontor/ arbeidsplass frem til endelig opptak
 • Oppfølging av en forretningsutvikler og hjelp til å lage en presentasjon
 • Presentasjon for ekstern opptakskomité som avgjør endelig opptak

Send inn kontaktskjema og dere vil bli innkalt til et avklaringsmøte med inkubatoren. Aktuelle forretningsideer får tilbud om rådgivningstimer og kontorplass for å utarbeide en presentasjon til opptakskomiteen. Endelig opptak skjer i en ekstern Opptakskomite på bakgrunn av forretningsmodell og intervju. Dersom du lurer på noe eller ønsker hjelp fra inkubatoren i forkant av opptakt kan du ringe eller sende mail til inkubatorleder Hilde Indresøvde.

E-post: hilde@nyskapingsparken.no

All informasjon blir behandlet konfidensielt.

GRÜNDERE

Våre enestående gründere

En inkubator er kunnskap, nettverk og kontorplass
med infrastruktur som stilles til disposisjon for oppstartsbedrifter.

TEAM NYSKAPINGSPARKEN

Ansatt_Hilde

Hilde Indresøvde

hilde@nyskapingsparken.no
Mob: 93 42 49 51

bjorn

Bjørn Alsterberg

bjorn.alsterberg@bergento.no
Mob: 91 33 48 65

Camilla Waage, Informasjonsansvarlig Nyskapingsparken

Camilla Waage

camilla@nyskapingsparken.no
Mob: 93 26 23 51

Torstein Skage, Forretningsutvikler Nyskapingsparken

Torstein Skage

   torstein.skage@nordcap.no
Mob: 48 09 56 90

Ressurspersoner tilknyttet Nyskapingsparken

berit

Berit Bjørnhaug

berit.bjornhaug@bergento.no
http://bergento.no/
Mob: 45 47 69 78

helge

Helge Hannisdal

helgeh@gmail.com
http:/h5innovations.com
Mob: 90 01 04 85

hovig_oystein

Øystein Stavø Høvig

oystein.stavo.hovig@hib.no
Mob: 90 92 49 36