Logostor

kløver_diamant

HVEM

Høgskolen i Bergen (HiB), Bergen Teknologioverføring (BTO), Norges Handelshøyskole (NHH), Hordaland Fylkeskommune, Bergen Kommune og SIVA er eiere av inkubatoren. Senter for Nyskaping ved HiB er inkubatorens driftsorganisasjon.

kløver_diamant

HVA

Målet til Nyskapingsparken Inkubator er å gi bedriftene en raskere og sikrere vei fra etablering til vekst. Målgruppen er nystartede kunnskapsintensive forretningsideer med stort vekstpotensial og innovasjonsgrad.

kløver_diamant

HVOR

Nyskapingsparken er lokalisert i vitensenteret VilVite på Marineholmen, sammen med en rekke andre aktører innenfor innovasjon og entreprenørskap. Inkubatoren har 23 kontorer, to møterom og sosiale arealer.

 

NYHETER

CO6A1925

Inunet i New York

Inunet var tidlig i september på tur til New York, en tur…

PROSJEKT

INUNET

Nyskapingsparken har i samarbeid med Innovasjon Norge og Hordaland Fylkeskommune tatt initiativ til opprettelsen av Inunet. Dette er et nettverk av innovasjonsmiljøer i Hordaland som har direkte kontakt med og huser oppstartsbedrifter. Formålet med nettverket er å gjøre innovasjonsmiljøer i Hordaland i bedre stand til å bistå nye bedrifter fra oppstart til vekst, og dermed bidra til verdiskapningen i regionen.

Følgende innovasjonsmiljøer er medlemmer i Inunet:

 • Næringshagen i Odda
 • Voss Næringshage
 • Nordhordland Næringshage
 • Atheno (Stord)
 • Nyskapingsparken (Bergen)
 • Industriutvikling Vest

I tillegg er følgende miljøer representert i nettverket:

 • Innovasjon Norge
 • Hordaland Fylkeskommune
 • CONNECT Vest-Norge
 • Senter for Nyskaping

FIRKLØVER?

Vi ser etter fremtidens verdiskapere i samfunnet i form av nyskaping og nye arbeidsplasser.

Lyst til å bli en del av et innovativt, pulserende og sosialt arbeidsmiljø?

AKTIVITET

NYTT OPPTAK TIL PARKEN 10.FEBRUAR

OPPTAK 2015

OPPTAK

Neste søknadsfrist for opptak er 10.februar 2015

 • Vi tilbyr:

  Til oppstartsbedrifter eller prosjekter

  • Kontorfasiliteter i moderne lokaler på Marineholmen
   (2 etg, VilVite)
  • Tilgang på printer, kopi, skanner, internett, møterom, kjøkken
  • Kontormiljø bestående av andre gründere
  • Rådgivning fra våre forretningsutviklere
  • Faglige og sosiale arrangement
  • Nettverk til andre hjelpere, virkemidler, ressurspersoner, finansieringskilder
  • Subsidierte priser på husleie og rådgivning
  • Treårig kontrakt (maks)
 • Vi ser etter:

  Oppstartsbedrifter eller prosjekter som

  • har stort vekstpotensial
  • er innovative
  • har forskningsbasert eller kunnskapsintensiv forretningsidé

  I tillegg må bedriften/prosjektet

  • ha en virksomhet som er egnet i et kontorfelleskap
  • ha et behov for å være tilknyttet en inkubator
  • være villig til å dele av sin kunnskap til andre bedrifter i inkubatoren
  • ha ambisjoner på vegne av bedriften

Opptaksprosess

 • Utfylling av kontaktskjema med en enkel beskrivelse av forretningsideen
 • Avklaringsmøte
 • Tilbud om midlertidig kontor/ arbeidsplass frem til endelig opptak
 • Oppfølging av en forretningsutvikler og hjelp til å lage en presentasjon
 • Presentasjon for ekstern opptakskomité som avgjør endelig opptak

Send inn kontaktskjema og dere vil bli innkalt til et avklaringsmøte med inkubatoren. Aktuelle forretningsideer får tilbud om rådgivningstimer og kontorplass for å utarbeide en presentasjon til opptakskomiteen. Endelig opptak skjer i en ekstern Opptakskomite på bakgrunn av forretningsmodell og intervju. Dersom du lurer på noe eller ønsker hjelp fra inkubatoren i forkant av opptakt kan du ringe eller sende mail til inkubatorleder Hilde Indresøvde.

E-post: hilde@nyskapingsparken.no

All informasjon blir behandlet konfidensielt.søk

  GRÜNDERE

  Våre enestående gründere

  En inkubator er kunnskap, nettverk og kontorplass
  med infrastruktur som stilles til disposisjon for oppstartsbedrifter.

  TEAM NYSKAPINGSPARKEN

  Ansatt_Hilde

  Hilde Indresøvde

  hilde@nyskapingsparken.no
  Mob: 93 42 49 51

  bjorn

  Bjørn Alsterberg

  bjorn.alsterberg@bergento.no
  Mob: 91 33 48 65

  Camilla Waage, Informasjonsansvarlig Nyskapingsparken

  Camilla Waage

  camilla@nyskapingsparken.no
  Mob: 93 26 23 51

  Torstein Skage, Forretningsutvikler Nyskapingsparken

  Torstein Skage

     torstein.skage@nordcap.no
  Mob: 48 09 56 90

  Ressurspersoner tilknyttet Nyskapingsparken

  berit

  Berit Bjørnhaug

  berit.bjornhaug@bergento.no
  http://bergento.no/
  Mob: 45 47 69 78

  helge

  Helge Hannisdal

  helgeh@gmail.com
  http:/h5innovations.com
  Mob: 90 01 04 85

  hovig_oystein

  Øystein Stavø Høvig

  oystein.stavo.hovig@hib.no
  Mob: 90 92 49 36