2016 i tall

Vi er i ferd med å runde av et fantastisk spennende år for Nyskapingsparken inkubator.  Aktiviteten har vært stor og vi merker at det er stor interesse for det arbeidet vi gjør og de tjenestene vi  tilbyr. Under har vi forsøkt å oppsummere året i noen nøkkeltall.

63

Det er tallet på oppstartsselskaper som i 2016 har søkt om opptak til vårt inkubatorprogram. Til sammenligning var det 37 søkere i 2015. I 2012 søkte seks gründere om opptak. Vi opplever at det blåser en innovasjonsvind inn over Vestlandet og at mange ønsker å benytte seg av vår kompetanse og nettverk.

60

Det er tallet på oppstartsbedrifter som holder til i våre lokaler. Disse har ulike behov og vi forsøker å legge til rette for at flest mulig skal få den hjelpen de trenger av oss gjennom inkubatorprogram, akseleratorprogram og kontorfellesskap.  Vi har inngått strategiske avtaler med advokatfirmaet Steenstrup og Stordrange, DNB, regnskapskontoret Bookkeeper, IP-konsultene Zacco og Innovasjon Norge om tilstedeværelse i våre lokaler slik at de kan bidra med spesialkompetanse.

17

Det er tallet på kontorer i Ocean Industries Accelerator – vårt nye tilbud til utflyttede inkubatorbedrifter, selskaper i vekst og etablert næringsliv innenfor havnæring. Vi etablerer akseleratoren sammen med GCE Subsea, NCE Seafood og NCE Maritim Cleantech med et mål om at innovasjonsfelleskapet skal bidra til bedre samarbeid om ressurser, stimulerer til nye samarbeidskonstellasjoner og skape vekst innenfor havnæringen

19

Det er tallet på oppstartselskaper som har deltatt i vårt innovasjonsprogram ACCEL i 2016. Energi og sjømat har vært årets hovedsatsinger. I tillegg har 12 prosjekter deltatt i vårt ACCEL-program for studenter. Sammen med 23 mentorer fra næringslivet og 13 industripartnere har vårt team guidet deltakerne slik at de kan fokusere på relevant og hurtig produkt- og tjenesteutvikling.

7

Det er tallet på oppstartsbedrifter i Nyskapingsparken som i løpet av året har mottatt pre-såkorninvesteringer fra Bergen Teknologioverføring (BTO). BTO har i 2016 investert 14 millioner kroner i statlige pre-såkornmidler i oppstartsselskaper i regionen. De statlige midlene har utløst mer enn 15 millioner i private investeringer. Totalt er mer enn 30 millioner kroner investert i oppstartsselskapene våre i 2016.

2723

Det er antall påmeldinger fordelt på 65 arrangement under innovasjonsuken Global Entrepreneurship Week Bergen (GEW Bergen). BTO hadde prosjektansvar for uken og vi klarte i tett samarbeid med et samlet innovasjonsmiljø å lage en inspirerende uke som viste frem omfanget, mangfoldet og mulighetene som ligger i regionen vår.

30 000

Det er antallet kaffekopper som er produsert på vår kaffemaskin i 2016. Lokalene våre, og da særlig aulaen Mellomrommet, er blitt et samlingspunkt for innovasjonsmiljøet i byen. Her arrangeres det seminarer, temakvelder, frokostmøter, stormøter, pressekonferanser og formelle- og uformelle sosiale sammenkomster. Alle bruker kaffemaskinen som nå er en av de mest brukte i hele Bergen.

2017

I 2017 flytter vi inn i Media City Bergen hvor vi skal drifte inkubatoren med arbeidsnavn ”Greenhouse”. Dette gjør vi i tett samarbeid med NCE Media. Vi skal også etablere et makerspace i samarbeid med Bergen Makers og lokalt næringsliv. Vi skal samarbeide med Norsk klimastiftelse om å utvikle grønne forretningsmodeller. Vi skal bidra til å utarbeide tiltak for å møte omstillingen i byen vår i samarbeid med Bergen kommune. I tillegg skal vi utvikle det eksisterende tilbudet vårt. 2017 blir langt i fra noen hvilepute.

Vi gleder oss til å fortsette dette arbeide sammen med dere.