Åpner Norges første medieinkubator

Mediakuben, som er navnet på satsingen, tar plass i mediabransjens nye storstue Media City Bergen. Her skal vi bygge et internasjonalt oppstartsmiljø ved hjelp av flinke gründere, et fremoverlent inkubasjonsprogram og internasjonale mentorer.

Mediebransjen har de siste årene opplevd en rivende teknologisk utvikling, og det stilles stadig høyere krav til endringstakt og god evne til omstilling. Dette legger forholdene svært godt til rette for kreative og løsningsorienterte gründere. Det er viktigere enn noensinne å utveksle erfaringer og tanker på tvers av bedrifter og profesjoner for å møte utfordringene på best mulig måte, og BTO vil derfor med åpningen av Mediakuben ta utfordringene ved hornene.

– Mediakuben blir et helt unikt sted å starte ny virksomhet. Her får gründere tilgang på det beste av ekspertise og nettverk som er uvurderlige om man skal starte virksomhet i mediebransjen, sier Hilde Indresøvde, Leder for Inkubasjon og Akselerasjon i BTO.

Flytter inn i Media City Bergen

Mediakuben blir Norges første inkubator for nyoppstartede selskaper i medie- og teknologibransjen, og både etablerte selskaper i startfasen og gründere om ønsker å starte opp er hjertelig velkomne til å søke om medlemskap. Det finnes også en del kontorplasser i fellesskapet som egner seg for veletablerte bedrifter som ønsker å være en del av det innovative og dynamiske miljøet i Media City Bergen.

Sammen med gründere, vil de største navnene innen mediebransjen i regionen flytte inn i Media City Bergen, som Bergens Tidende, Bergensavisen, NRK, Vizrt, Vimond og TV2. Dette gir en enestående mulighet til å samarbeide med eksisterende aktører om morgendagens løsninger. Nærheten senker barrierene for å ta kontakt og for videre samarbeid, og vi har stor tro på at dette vil lede til kreative og svært gode løsninger på bransjens utfordringer.

Internasjonale mentorer bidrar

Som nyoppstartet bedrift er det viktig med god oppfølging. Derfor har BTO knyttet til seg internasjonale mentorer, og kan blant annet skilte med store navn som Christy Tanner, General Manager i CBS Interactive, og Lisa Weinstein, CEO for Engine Group. De vil, i samarbeid med BTO og gode norske mentorer, gi veiledning og inspirasjon til medlemmer av Mediakuben.

Det jobbes i disse dager på spreng for å ferdigstille Media City Bergen. I løpet av høsten vil mange ulike aktører flytte inn. De første er på plass allerede 1. august. Mediakuben vil disponere en hel etasje, hvor fasiliteter som sosiale soner, møterom, arbeidssoner, kjøkken og printere er tilrettelagt for at gründere skal kunne konsentrere seg om å videreutvikle ideene sine. I tillegg vil det gis tilgang til rådgivning av ulike slag, et unikt nettverk og essensielle kontakter, for ikke å nevne den viktige kontakten med andre gründere i samme posisjon og bransje som en selv. Vi har 48 nøkkelferdige plasser klare fra begynnelsen av september, og det er nå mulig å søke om medlemskap her.

Kampanje.com har skrevet om lanseringen av Mediakuben. Artikkelen finner du her. Det samme har innovasjonsmagasinet Shifter. Den artikkelen leser du her.

Bildet (fra venstre): Tor Arne Fanghol (prosjektleder Mediakuben, Bergen Teknologioverføring), Hilde Indresøvde (leder inkubasjon og akselerasjon, Bergen Teknologioverføring) og Kelly Moulton (Forretningsutvikler Mediakuben, Bergen Teknologioverføring).

Lanserer Innovasjonsuken OPP

Vi er stolte av å kunne presentere Bergens nye innovasjonsuke – OPP! Innovasjonsuken er et samarbeid mellom BTO, DNB, Innovasjon Norge, Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune, og sammen ønsker vi å bidra til å vise frem det fantastiske initiativet innen innovasjon og nyskaping som eksisterer i byen vår.

– Vi håper at OPP blir et arrangement som kan bidra til å løfte Bergen og regionen vår opp og frem. Bergen trenger å styrke økosystemet rundt små og mellomstore selskaper, og Innovasjonsuken OPP er et av virkemidlene. Vi trenger arenaer hvor gode ideer møter kapital og kompetanse. I denne uken skal vi legge bort  janteloven og heie hverandre frem, sier Erlend Waaler, leder for styringsgruppen til OPP og ansvarlig for DNB’s oppstartsatsing på Vestlandet.

Målet med OPP er å bygge opp økosystemet for entreprenørskap og nyvinning i regionen vår og engasjere flere til å være med å utvikle nye gode løsninger og produkter. OPP skal være en møteplass hvor gründere, bedrifter og selskaper innen alle bransjer og av alle størrelser kan vise seg frem og knytte kontakter. Vi ønsker å engasjere etablerte og nye aktører, samt å inspirere til samarbeid på tvers av sektorer.

– Innovasjonsuken skal være en trygg havn for alle som ønsker å vise frem teknologi, produkter eller kompetanse, samt for alle de som ønsker å lære mer om det samme, fortsetter Waaler.

Avhengig av bidrag

Innovasjonsuken OPP blir arrangert 25. – 29. september. Dette er samme uke som Bergen Design Festival (tidligere Raff Designuke) og kulturfestivalen Vill Vill Vest, som vi samarbeider med. Sammen skal vi gjøre Bergen til stedet å være denne uken.

Det er innovasjonsmiljøet i Bergen og omegn som fyller uken med innhold, ved å planlegge og gjennomføre arrangement knyttet til innovasjon og nyskaping.  Alle gründere og selskaper kan være med på OPP. Det er selskapene selv som er med på å skape innhold til arrangementene, og man velger format, tid og sted selv. Dette kan være alt fra fagspesifikke seminarer og kurs, til åpen dag og frokostmøter. Det eneste kravet er at arrangementet må være knyttet til innovasjon på et eller annet vis.

– OPP skal fasilitere og gjøre det enklest mulig for aktører å legge inn arrangement i en felles kalender, og under en felles merkevare. Dette gjør vi for at det skal bli enklest mulig for deltakere og nysgjerrige til å orientere seg i miljøet – og for at vi sammen kan sette innovasjon og entreprenørskap på agendaen! Det er utrolig mye spennende som skjer i regionen vår, og det er mange tilbud og initiativ innen nyskaping og forretningsutvikling. OPP skal være et utstillingsvindu og en uke hvor det er gøy både å være arrangør og deltaker, sier Hans Fredrik Hag, prosjektleder for OPP og BTO.

– OPP hjelper til med å skape oppmerksomhet og spre det gode ord om de ulike arrangementene – slik at man sammen vil løfte hverandre opp og frem. OPP skal være et arrangement hvor etablert næringsliv kan bli nærmere kjent med oppstartsbedrifter – og omvendt, fortsetter han.

Ønsker du å bidra med et arrangement under Innovasjonsuken OPP? Registrering av arrangement starter 1. august på nettsiden til OPP, som lanseres i løpet av sommeren.

OPP

Innovasjonsuken OPP er bygget på dugnadsånd og en felles interesse rundt å løfte frem all den verdiskapningen som skapes i regionen vår. Aktørene som har gått sammen for å utvikle en felles møteplass er BTO, DNB, Innovasjon Norge, Hordaland Fylkeskommune og Bergen Kommune. BTO er prosjektleder for innovasjonsuken.

Vi håper også å få med oss flere aktører, slik at vi sammen kan bygge dette opp til å bli et virkelig bra arrangement. Det fortjener Bergen!

Konseptet, inkludert logo og navn, har blitt utviklet av ANTI og Node Create. Ambisjonen er å bygge en merkevare som er enkel, leken, inspirerende og spenstig – og som alle aktørene som bidrar til Innovasjonsuken OPP kan ta i bruk.

Har du spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder Hans Fredrik Hag.

Rekordresultat for Sivas inkubatorer og næringshager

Sivas innovasjonsselskaper er i sterk vekst. Nyskapingsparken, Bergen Teknologioverførings inkubator, har bidratt sterkt til de gode resultatene.

Innovasjonsmiljøene i Norge opplever stor pågang. Siva har et eget program som kvalitetssikrer tjenestene inkubatorer og næringshager tilbyr til gründere. 35 inkubatorer deltar i dette programmet., blant annet Nyskapingsparken i Bergen.

Tjenestene inkubatorene tilbyr er svært populære. Ifølge Sivas pressemelding tok inkubatorene deres inn over 70 % flere nye bedrifter i sine program i fjor sammenliknet med året før. I Bergen bidro Nyskapingsparken sterkt til veksten med en økning på rekordhøye 253 % fra 2015 til 2016.

Totalt benytter nå 65 oppstartsbedrifter Nyskapingsparkens tjenester om pre-inkubasjon eller inkubasjon. Nasjonalt var om lag 1600 bedrifter tilknyttet Sivas inkubasjonsprogram i 2016.

Analyser av bedriftene som er eller har vært en del av Sivas inkubasjonsprogram siden 2013 viser at disse har en akkumulert omsetning og verdiskaping på henholdsvis 12,9 og 2,6 mrd. kroner (2012-2015). Over halvparten av bedriftene opplever årlig vekst i omsetning og verdiskaping i denne perioden. I perioden 2012-2015 har bedrifter tilknyttet Sivas inkubatorer og næringshager generert 37,3 milliarder i verdiskaping.

I 2016 innførte Siva nye retningslinjer for fordeling av tilskudd samtidig som programmene ble styrket med 35 millioner kroner. Dette, sammen med en profesjonalisering hos selskapene, har gitt resultater.

– Vi har de siste årene utvidet vårt tilbud til gründerbedrifter i Bergensregionen kraftig. Vi har økt antall plasser i vårt inkubasjonsprogram til 26 slik at flere lovende oppstartsbedrifter en tidligere får tilgang til vår skreddersydde rådgivning. Vi har opprettet innovasjonsfelleskapet T41 hvor 20 oppstartsbedrifter holder til. For flere av disse oppstartsbedriftene er det et naturlig neste steg å søke om plass i vårt inkubasjonsprogram, sier Hilde Indresøvde, leder for inkubasjon og akselerasjon i Bergen Teknologioverføring.

– Aktiviteten er stor. I 2017 har vi allerede opprettet havakseleratoren Ocean Industries Acellerator hvor etablert næringsliv, oppstartsselskaper og studenter sitter sammen for å lage morgendagens løsninger innenfor havnæringen. Vi har også startet satsingen vår på oppstartsbedrifter innenfor media, og i september flytter vi inn i Media City Bergen for å utvide og utvikle et godt inkubasjonsprogram for mediarelaterte oppstartsbedrifter. Det skjer med andre ord veldig mye i Bergen, og vår satsing er helt i front i norsk sammenheng, forteller Indresøvde.

I 2017 er det 35 inkubatorer og 39 næringshager i Sivas inkubasjons- og næringshageprogram.

Les Sivas pressemelding om rekordresultatene her.

Ny akselerator har åpnet dørene!

Den nye akseleratoren Ocean Industries Accelerator åpnet nylig dørene, med kontorer i hjertet av innovasjonsmiljøet på Marineholmen. Ambisjonen for akseleratoren er å tilby aktører innen havnæringen muligheten til å samarbeide mer og bedre.

Bergensregionen er senter for internasjonalt ledende aktører innen shipping, oppdrettsnæringen og olje- og gassnæringen i dag. Et stadig tettere samarbeid mellom næringslivet og forskningsinstitusjonene vil gi flere nye ideer muligheten til å finne veien til samfunnet.

På bakgrunn av dette er Ocean Industries Accelerator (OiA) nå opprettet, som et samarbeid mellom GCE Subsea, NCE Maritim Cleantech, NCE Seafood og Bergen Teknologioverføring (BTO). OiA er et innovasjonsfellesskap for aktører tilhørende havnæringen, og kan tilby 18 kontorer og et åpent landskap i et energisk innovasjonsfelleskap.

– Etableringen av OiA er en videreutvikling av vårt nasjonale akseleratorprogram Accel Seafood og Accel Energy. Her deltar både nye og etablerte selskaper, spennende prosjekter, erfarne mentorer og kompetente investorer for å bidra til vekst, innovasjon og skalering. Nå samles mange av disse under samme tak, sier Hilde Indresøvde, inkubatorleder i BTO.

Start-ups, gründere og etablerte aktører er velkomne til å søke om medlemskap. Som medlem vil man få tilgang til 15 møterom, kjøkkenfasiliteter og store arealer til samhandling. I tillegg vil man bli invitert til sosiale arrangement for innovasjonsmiljøet i Bergensregionen i regi av BTO.

– Vår ambisjon er at OiA skal gi aktører innenfor havnæringen muligheten til å samhandle mer og bedre. OiA er ikke bare en fysisk arbeidsplass hvor vi tilbyr et skrivebord og wifi. OiA er deling av kunnskap og nettverk som vil gi bedre produkter, utvikle nye prosjekter og bidra til knoppskyting.

Som en del av innovasjonsmiljøet gis OiAs medlemmer tilgang til viktige ressurser og kompetanse. Dette inkluderer muligheten til å konsultere våre samarbeidspartnere i Innovasjon Norge, DNB, Steenstrup Stordrange og Zacco, som kan gi råd og innspill.

Les mer om OIA og søk om medlemskap her!

OiA skal ha offisiel åpning 21. februar 2017, og alle som ønsker å bli bedre kjent med OiA og miljøet på Marineholmen er hjertelig velkomne til åpningen. Mer informasjon om dette kommer, følg med på Facebooksiden vår.

2016 i tall

Vi er i ferd med å runde av et fantastisk spennende år for Nyskapingsparken inkubator.  Aktiviteten har vært stor og vi merker at det er stor interesse for det arbeidet vi gjør og de tjenestene vi  tilbyr. Under har vi forsøkt å oppsummere året i noen nøkkeltall.

63

Det er tallet på oppstartsselskaper som i 2016 har søkt om opptak til vårt inkubatorprogram. Til sammenligning var det 37 søkere i 2015. I 2012 søkte seks gründere om opptak. Vi opplever at det blåser en innovasjonsvind inn over Vestlandet og at mange ønsker å benytte seg av vår kompetanse og nettverk.

60

Det er tallet på oppstartsbedrifter som holder til i våre lokaler. Disse har ulike behov og vi forsøker å legge til rette for at flest mulig skal få den hjelpen de trenger av oss gjennom inkubatorprogram, akseleratorprogram og kontorfellesskap.  Vi har inngått strategiske avtaler med advokatfirmaet Steenstrup og Stordrange, DNB, regnskapskontoret Bookkeeper, IP-konsultene Zacco og Innovasjon Norge om tilstedeværelse i våre lokaler slik at de kan bidra med spesialkompetanse.

17

Det er tallet på kontorer i Ocean Industries Accelerator – vårt nye tilbud til utflyttede inkubatorbedrifter, selskaper i vekst og etablert næringsliv innenfor havnæring. Vi etablerer akseleratoren sammen med GCE Subsea, NCE Seafood og NCE Maritim Cleantech med et mål om at innovasjonsfelleskapet skal bidra til bedre samarbeid om ressurser, stimulerer til nye samarbeidskonstellasjoner og skape vekst innenfor havnæringen

19

Det er tallet på oppstartselskaper som har deltatt i vårt innovasjonsprogram ACCEL i 2016. Energi og sjømat har vært årets hovedsatsinger. I tillegg har 12 prosjekter deltatt i vårt ACCEL-program for studenter. Sammen med 23 mentorer fra næringslivet og 13 industripartnere har vårt team guidet deltakerne slik at de kan fokusere på relevant og hurtig produkt- og tjenesteutvikling.

7

Det er tallet på oppstartsbedrifter i Nyskapingsparken som i løpet av året har mottatt pre-såkorninvesteringer fra Bergen Teknologioverføring (BTO). BTO har i 2016 investert 14 millioner kroner i statlige pre-såkornmidler i oppstartsselskaper i regionen. De statlige midlene har utløst mer enn 15 millioner i private investeringer. Totalt er mer enn 30 millioner kroner investert i oppstartsselskapene våre i 2016.

2723

Det er antall påmeldinger fordelt på 65 arrangement under innovasjonsuken Global Entrepreneurship Week Bergen (GEW Bergen). BTO hadde prosjektansvar for uken og vi klarte i tett samarbeid med et samlet innovasjonsmiljø å lage en inspirerende uke som viste frem omfanget, mangfoldet og mulighetene som ligger i regionen vår.

30 000

Det er antallet kaffekopper som er produsert på vår kaffemaskin i 2016. Lokalene våre, og da særlig aulaen Mellomrommet, er blitt et samlingspunkt for innovasjonsmiljøet i byen. Her arrangeres det seminarer, temakvelder, frokostmøter, stormøter, pressekonferanser og formelle- og uformelle sosiale sammenkomster. Alle bruker kaffemaskinen som nå er en av de mest brukte i hele Bergen.

2017

I 2017 flytter vi inn i Media City Bergen hvor vi skal drifte inkubatoren med arbeidsnavn ”Greenhouse”. Dette gjør vi i tett samarbeid med NCE Media. Vi skal også etablere et makerspace i samarbeid med Bergen Makers og lokalt næringsliv. Vi skal samarbeide med Norsk klimastiftelse om å utvikle grønne forretningsmodeller. Vi skal bidra til å utarbeide tiltak for å møte omstillingen i byen vår i samarbeid med Bergen kommune. I tillegg skal vi utvikle det eksisterende tilbudet vårt. 2017 blir langt i fra noen hvilepute.

Vi gleder oss til å fortsette dette arbeide sammen med dere.

Tre inkubatorselskaper mottar pre-såkornstøtte

Bergen Teknologioverføring fikk tidligere i år i oppdrag av Innovasjon Norge å investere 6 millioner kroner i tidligfase oppstartsselskaper. Behandlingen av alle søknaden som kom inn er nå ferdig. Tre selskaper fra Nyskapingsparken er blant de utvalgte.

De tre inkubatorselskapene som får tilbud om pre-såkorn investering er Leiting, Sensario og Seasmart.

Leiting fikk tilbud om pre-såkorn også i pilot-prosjektet som ble gjennomført vinteren 2015/2016. Den gang ble selskapene BTO hadde valgt ut annonsert av Statsminister Erna Solbergs (H) under hennes besøk hos oss i februar 2016 (bildet). Leiting har denne gangen fått tilbud om 1 million kroner. Gründerne bak Leieting satser alt på å bygge Norges største markedsplass for leie av ting.

Seasmart, som utvikler en drone for miljøovervåkning i havbruk,  får også tilbud om 1 million kroner i pre-såkorninvestering.

Sensario er det siste selskapet fra Nyskapingsparken som får tilbud om investering. Selskapet, som utvikler batteridreven sensorteknologi med lang rekkevidde for fritidsbåter, er tilbudt 1 million kroner.

For at selskapene skal utløse BTOs pre-såkorninvestering er selskapene nødt til å finne private investorer som minst matcher pre-såkornbeløpet som BTO investerer. Dette har alle gjort.

I tillegg til de tre selskapene over vil BTO investere 500.000 kroner i pre-såkornmidler i oppstartsselskapet Pluvia. Pluvia utvikler en ny terapi mot sjeldne metabolske sykdommer basert på teknologi fra Universitetet i Bergen. Selskapets første prosjekt er rettet mot et helt nytt mål i behandling av phenylketonuri (PKU) (eller Føllings sykdom), en sjelden og uhelbredelig stoffskiftesykdom. Pluvia mottok i likhet med Leieting pre-såkorninvestering i pilot-prosjektet.

BTO har også planer for hvordan man skal investere resten av midlene. 1 million kroner er satt av til et foreløpig ikke navngitt forskningsprosjekt. I tillegg vil man investere 1, 5 million kroner i det nasjonale akseleratorprogrammet Accel Seafood.

BTO har svært god erfaring med pre-såkornordningen. De to rundene som er gjennomført så langt har utløst kapital fra private investorer – akkurat slik ordningen er ment å fungere. Pre-såkornordningen gjør det mer atttraktiv for private investorer å gå inn i tidligfase selskaper fordi risikoen nå spres på flere hender. Det viser seg i flere tilfeller å være avgjørende for privat investeringsvilje.

Nettavisen Shifter.no, som følger tett med på norske teknologibedrifter, har skrevet en fin sak om BTOs investering av pre-såkornmidler. Den kan du lese her

Prisdryss på inkubatorbedrifter

Inkubatorbedriftene Vibble og AbleOn Medical er i vinden. Produktene de lager og innsatsen de legger ned blir lagt merke til. Begge er blitt hedret med priser den siste tiden.

Tjuefem oppstartsselskaper er akkurat nå innrullert i vårt inkubasjonsprogram i Nyskapingsparken. Her får de grundig oppfølging av våre kompetente medarbeidere slik at  bedriftene deres kan vokse raskere og tryggere.

Mange har fått øynene opp for vårt store og unike innovasjonsmiljø på Marineholmen og det det er flott anerkjennelse for hele miljøet når oppstartbedrifter fra vårt miljø blir hedret med priser for produktene sine.

AbleOn Medical ble torsdag 27. oktober tildelt Fredrikke Qvam-prisen. Dette er en pris som setter fokus på kvinner som står for nyskaping og innovasjon. Prisen ønsker å framheve gode forbilder som andre kan bli inspirerte og lære av. AbleOn Medical trakk det lengste strået i sterk konkurranse med blant annet Altina som også holder til i vår inkubator.

AbleOn Medical utvikler hjelpemiddel for bevegelseshemmede til bruk i dusjen. Produktet har ulike moduler som kan tilpasses alle bad.

Løsningen har vakt internasjonal oppsikt og i sommer vant gründer Camilla Strand og hennes team den prestisjetunge Nordic Independent Living Challenge.

En god nyheten kommer sjelden alene. For samme dag som AbleOn Medical ble hedret, ble musikkentusiastene i Vibble kåret til ”Mest spennende selskap” under Connect Vest Investorforum.

Vibble har utviklet en app som gjør det enkelt for musikkinteresserte å være sin egen DJ. Appen lar deg laste ned musikk fra en rekke kjente strømmetjenester og gjør det enkelt å mikse sanger og legge til spennende effekter.

Vibble lanserte produktet sitt tidligere i høst og løsningen har blitt svært godt mottatt. Den engelske avisen The Guardian har blant annet omtalt tjenesten inn i sin artikkel ”Apps to keep you in tunes with the times”. Avisen nettutgave har 6,5 millioner lesere!

Vi gratulerer prisvinnerne!

Nyskapingspakke til Nyskapingsparken

Byråd Julie Andersland (V) og Bergen kommune gir Bergen Teknologioverføring/Nyskapingsparken 1,5 millioner kroner i tilskudd for å bistå kommunen med utfordringer innenfor blant annet omstilling.

Nyskapingspakken er en del av Bergen kommunes tiltakspakke mot arbeidsledighet og for å stimulere til nyskaping. Midlene vil styrke vår satsing på områder som vårt miljø allerede jobber målrettet med å styrke.

Ved siden av BTO/Nyskapingsparken mottar også Connect Vest, Bergen Reiselivslag og NCE Maritime CleanTech tilskudd fra Bergen kommune.

– Vi er glade for at vi har aktører som Connect Vest, Nyskapingsparken, Bergen Reiselivslag og NCE Maritime CleanTech. Det er utrolig viktig nå som det er så mange flinke mennesker som mister jobben. Vi må prøve å få de mange kloke hodene som nå er uten jobb tilbake i arbeidslivet så raskt som mulig, sier næringsbyråd Julie Andersland.

– Vi takker Bergen Kommune for støtten. Vi er klar til å iverksette konkrete aktiviteter knyttet til omstilling, tiltak for vekst i oppstartsbedrifter og bruk av nye verktøyer i grønn forretningsutvikling. Det er et stor potensiale for å bruke arbeidssøkende, overtallige og studenter inni nystartede bedrifter. Dette blir en vinn-vinn situasjon som gir økt regional verdiskaping, sier Hilde Indresøvde, leder for Nyskapingsparken Inkubator.

Finansministeren gjestet BTO/Nyskapingsparken

Norges finansminister, Siv Jensen, var på besøk hos Bergen Teknologioverføring tirsdag 13. september. Finansministeren jobber for tiden på Perspektivmeldingen 2017 og ønsket innspill fra miljøet på Marineholmen, med et særlig fokus på omstruktureringen i olje- og gassektoren.

Hensikten med Perspektivmeldingen 2017 er å identifisere sentrale utfordringer for norsk økonomi, offentlig finansiering og fremtiden til det norske velferdssystemet.

Anders Haugland, administrerende direktør for Bergen Teknologioverføring, presenterte de siste søkertallene fra vår inkubator Nyskapningsparken. Vi mottok 57 søknader for inkubatorprogrammet, hvorav 20 var relatert til olje og gass. Vi har aldri opplevd så stor interesse, og det er en tydelig trend at flere ønsker å utforske mulighetene for innovasjon i denne sektoren.

Haugland la også vekt på hvilken ekspertise og kapasitet BTO kan tilby for å møte den økende etterspørselen og interessen fra olje- og gassektoren.

Wisub, en tidligere inkubatorbedrift fra Nyskapningsparken, deltok også på møtet. Det prisvinnende selskapet produserer innovative kommunikasjonsprodukter for subsea. Administrerende direktør, Mark Bokenfohr, forklarte hvordan Wisub har dratt nytte av å være en del av vår inkubator og miljø. Han kunne også vise finansministeren hvordan de har videreutviklet produktene sine for å tilpasse dem til andre markeder enn subsea.

GCE Subsea deltok også på møtet, og fremhevet hvordan sektoren jobber for å takle omstruktureringen av olje- og gassektoren.

Søk på akseleratorprogram i New York!

Innovasjon Norge og ER Accelerator arrangerer to ganger i året et akseleratorprogram i New York. Programmet strekker seg over tre måneder, og neste mulighet er vinterprogrammet for 2017, fra 23. januar til 14. april.

Tre til fem utvalgte norske oppstartbedrifter, med et spesielt stort potensiale for det amerikanske markedet, gis muligheten til å delta. De vil få oppfølging fra dyktige mentorer fra næringslivet underveis, delta på workshops og få kontortid ned ERA sine partnere og sponsorer, blant annet Microsoft, Google og Amazon.

Vi har et godt samarbeid med ER Accelerator. Det er et pulserende og inspirerende miljø midt i en av verdens største smeltedigler. Vi håper at noen av selskapene tilknyttet vårt miljø vil ta turen over dammen, sier Hilde Indresøvde, Inkubatorleder Nyskapingsparken.

BTO/Nyskapingsparken har samarbeidet med ER Accelerator de siste årene, og har hospitert der en uke for å kvalitetssikre opplegget. Søknadsfristen for vinterprogrammet 2017 er 1. desember 2016.

Les mer om programmet og send inn søknad her.