Finansministeren gjestet BTO/Nyskapingsparken

Norges finansminister, Siv Jensen, var på besøk hos Bergen Teknologioverføring tirsdag 13. september. Finansministeren jobber for tiden på Perspektivmeldingen 2017 og ønsket innspill fra miljøet på Marineholmen, med et særlig fokus på omstruktureringen i olje- og gassektoren.

Hensikten med Perspektivmeldingen 2017 er å identifisere sentrale utfordringer for norsk økonomi, offentlig finansiering og fremtiden til det norske velferdssystemet.

Anders Haugland, administrerende direktør for Bergen Teknologioverføring, presenterte de siste søkertallene fra vår inkubator Nyskapningsparken. Vi mottok 57 søknader for inkubatorprogrammet, hvorav 20 var relatert til olje og gass. Vi har aldri opplevd så stor interesse, og det er en tydelig trend at flere ønsker å utforske mulighetene for innovasjon i denne sektoren.

Haugland la også vekt på hvilken ekspertise og kapasitet BTO kan tilby for å møte den økende etterspørselen og interessen fra olje- og gassektoren.

Wisub, en tidligere inkubatorbedrift fra Nyskapningsparken, deltok også på møtet. Det prisvinnende selskapet produserer innovative kommunikasjonsprodukter for subsea. Administrerende direktør, Mark Bokenfohr, forklarte hvordan Wisub har dratt nytte av å være en del av vår inkubator og miljø. Han kunne også vise finansministeren hvordan de har videreutviklet produktene sine for å tilpasse dem til andre markeder enn subsea.

GCE Subsea deltok også på møtet, og fremhevet hvordan sektoren jobber for å takle omstruktureringen av olje- og gassektoren.