Nyskapingspakke til Nyskapingsparken

Byråd Julie Andersland (V) og Bergen kommune gir Bergen Teknologioverføring/Nyskapingsparken 1,5 millioner kroner i tilskudd for å bistå kommunen med utfordringer innenfor blant annet omstilling.

Nyskapingspakken er en del av Bergen kommunes tiltakspakke mot arbeidsledighet og for å stimulere til nyskaping. Midlene vil styrke vår satsing på områder som vårt miljø allerede jobber målrettet med å styrke.

Ved siden av BTO/Nyskapingsparken mottar også Connect Vest, Bergen Reiselivslag og NCE Maritime CleanTech tilskudd fra Bergen kommune.

– Vi er glade for at vi har aktører som Connect Vest, Nyskapingsparken, Bergen Reiselivslag og NCE Maritime CleanTech. Det er utrolig viktig nå som det er så mange flinke mennesker som mister jobben. Vi må prøve å få de mange kloke hodene som nå er uten jobb tilbake i arbeidslivet så raskt som mulig, sier næringsbyråd Julie Andersland.

– Vi takker Bergen Kommune for støtten. Vi er klar til å iverksette konkrete aktiviteter knyttet til omstilling, tiltak for vekst i oppstartsbedrifter og bruk av nye verktøyer i grønn forretningsutvikling. Det er et stor potensiale for å bruke arbeidssøkende, overtallige og studenter inni nystartede bedrifter. Dette blir en vinn-vinn situasjon som gir økt regional verdiskaping, sier Hilde Indresøvde, leder for Nyskapingsparken Inkubator.