Ocean Industries Accelerator (OIA)

kløver_diamant

HVA ER OIA?

Et fellesskap for selskaper innen havnæringen

18 nøkkelferdig kontorer og et åpent landskap i et energisk innovasjonsfelleskap

Få tilgang til et spennede sosialt og faglig miljø

Utveksle erfaringer og nettverk med andre gründere og medlemmer i GCE Subsea, NCE Maritime CleanTech og NCE Seafood Innovation Cluster

Plassert midt i innovasjonsmiljøet på
Marineholmen

kløver_diamant

HVEM KAN BLI MEDLEM?

– Gründere og oppstartsbedrifter i havnæringen

Kontakt oss på e-post

oia_logo_ferdig_farge_web