Bergen Carbon Solutions produserer karbon-nanofiber gjennom anvendelse av ny banebrytende teknologi. CO2 er vår viktigste innsatsfaktor – og vi bidrar således samtidig til å løse en global miljøutfordring. Karbon-nanofiber blir fremstilt gjennom en kjemisk prosess som separerer karbonet fra CO2 -molekylet og danner karbon-nanofiber og O2-gass.

www.bergencarbonsolutions.com