Fluidsep er et selskap som basert på egenutviklet og patenterbar teknologi vil løse 2 hovedutfordringer som olje industrien står ovenfor nemlig produsert vann og sand.

Selskapets teknologi løser utfordringen ved roten- ved å ta vekk separert vann og sand fra den horisontale innebygde separator i brønnbanen. Produsert vann og sand re-injiseres og brukes til trykkstøtte for bedre utnyttelse av oljereservoaret.