Sil Valves AS konstruerer og produserer ventiler i Norge med 4 barrierer, alle som non-contact i tillegg til 3 dobbel ekstern tetning. Dette medfører lang leve tid med høy integritet. Dette vil medføre en reduksjon i den totale ventilkostnaden på opptil 70 %.