Rekordresultat for Sivas inkubatorer og næringshager

Sivas innovasjonsselskaper er i sterk vekst. Nyskapingsparken, Bergen Teknologioverførings inkubator, har bidratt sterkt til de gode resultatene.

Innovasjonsmiljøene i Norge opplever stor pågang. Siva har et eget program som kvalitetssikrer tjenestene inkubatorer og næringshager tilbyr til gründere. 35 inkubatorer deltar i dette programmet., blant annet Nyskapingsparken i Bergen.

Tjenestene inkubatorene tilbyr er svært populære. Ifølge Sivas pressemelding tok inkubatorene deres inn over 70 % flere nye bedrifter i sine program i fjor sammenliknet med året før. I Bergen bidro Nyskapingsparken sterkt til veksten med en økning på rekordhøye 253 % fra 2015 til 2016.

Totalt benytter nå 65 oppstartsbedrifter Nyskapingsparkens tjenester om pre-inkubasjon eller inkubasjon. Nasjonalt var om lag 1600 bedrifter tilknyttet Sivas inkubasjonsprogram i 2016.

Analyser av bedriftene som er eller har vært en del av Sivas inkubasjonsprogram siden 2013 viser at disse har en akkumulert omsetning og verdiskaping på henholdsvis 12,9 og 2,6 mrd. kroner (2012-2015). Over halvparten av bedriftene opplever årlig vekst i omsetning og verdiskaping i denne perioden. I perioden 2012-2015 har bedrifter tilknyttet Sivas inkubatorer og næringshager generert 37,3 milliarder i verdiskaping.

I 2016 innførte Siva nye retningslinjer for fordeling av tilskudd samtidig som programmene ble styrket med 35 millioner kroner. Dette, sammen med en profesjonalisering hos selskapene, har gitt resultater.

– Vi har de siste årene utvidet vårt tilbud til gründerbedrifter i Bergensregionen kraftig. Vi har økt antall plasser i vårt inkubasjonsprogram til 26 slik at flere lovende oppstartsbedrifter en tidligere får tilgang til vår skreddersydde rådgivning. Vi har opprettet innovasjonsfelleskapet T41 hvor 20 oppstartsbedrifter holder til. For flere av disse oppstartsbedriftene er det et naturlig neste steg å søke om plass i vårt inkubasjonsprogram, sier Hilde Indresøvde, leder for inkubasjon og akselerasjon i Bergen Teknologioverføring.

– Aktiviteten er stor. I 2017 har vi allerede opprettet havakseleratoren Ocean Industries Acellerator hvor etablert næringsliv, oppstartsselskaper og studenter sitter sammen for å lage morgendagens løsninger innenfor havnæringen. Vi har også startet satsingen vår på oppstartsbedrifter innenfor media, og i september flytter vi inn i Media City Bergen for å utvide og utvikle et godt inkubasjonsprogram for mediarelaterte oppstartsbedrifter. Det skjer med andre ord veldig mye i Bergen, og vår satsing er helt i front i norsk sammenheng, forteller Indresøvde.

I 2017 er det 35 inkubatorer og 39 næringshager i Sivas inkubasjons- og næringshageprogram.

Les Sivas pressemelding om rekordresultatene her.