Tre inkubatorselskaper mottar pre-såkornstøtte

Bergen Teknologioverføring fikk tidligere i år i oppdrag av Innovasjon Norge å investere 6 millioner kroner i tidligfase oppstartsselskaper. Behandlingen av alle søknaden som kom inn er nå ferdig. Tre selskaper fra Nyskapingsparken er blant de utvalgte.

De tre inkubatorselskapene som får tilbud om pre-såkorn investering er Leiting, Sensario og Seasmart.

Leiting fikk tilbud om pre-såkorn også i pilot-prosjektet som ble gjennomført vinteren 2015/2016. Den gang ble selskapene BTO hadde valgt ut annonsert av Statsminister Erna Solbergs (H) under hennes besøk hos oss i februar 2016 (bildet). Leiting har denne gangen fått tilbud om 1 million kroner. Gründerne bak Leieting satser alt på å bygge Norges største markedsplass for leie av ting.

Seasmart, som utvikler en drone for miljøovervåkning i havbruk,  får også tilbud om 1 million kroner i pre-såkorninvestering.

Sensario er det siste selskapet fra Nyskapingsparken som får tilbud om investering. Selskapet, som utvikler batteridreven sensorteknologi med lang rekkevidde for fritidsbåter, er tilbudt 1 million kroner.

For at selskapene skal utløse BTOs pre-såkorninvestering er selskapene nødt til å finne private investorer som minst matcher pre-såkornbeløpet som BTO investerer. Dette har alle gjort.

I tillegg til de tre selskapene over vil BTO investere 500.000 kroner i pre-såkornmidler i oppstartsselskapet Pluvia. Pluvia utvikler en ny terapi mot sjeldne metabolske sykdommer basert på teknologi fra Universitetet i Bergen. Selskapets første prosjekt er rettet mot et helt nytt mål i behandling av phenylketonuri (PKU) (eller Føllings sykdom), en sjelden og uhelbredelig stoffskiftesykdom. Pluvia mottok i likhet med Leieting pre-såkorninvestering i pilot-prosjektet.

BTO har også planer for hvordan man skal investere resten av midlene. 1 million kroner er satt av til et foreløpig ikke navngitt forskningsprosjekt. I tillegg vil man investere 1, 5 million kroner i det nasjonale akseleratorprogrammet Accel Seafood.

BTO har svært god erfaring med pre-såkornordningen. De to rundene som er gjennomført så langt har utløst kapital fra private investorer – akkurat slik ordningen er ment å fungere. Pre-såkornordningen gjør det mer atttraktiv for private investorer å gå inn i tidligfase selskaper fordi risikoen nå spres på flere hender. Det viser seg i flere tilfeller å være avgjørende for privat investeringsvilje.

Nettavisen Shifter.no, som følger tett med på norske teknologibedrifter, har skrevet en fin sak om BTOs investering av pre-såkornmidler. Den kan du lese her